Michael and Elaine Laidlaw  - OVERSEAS TRIP  August 2008

Singapore Stopover

London

EUROPE COACH TOUR

   
     Italy, Scotland Coach Tour
     Austria Scottish Borders
     Liechtenstein Berwick
     Switzerland Newcastle 
     France China Stopover